Thuy Nga 123 Paris by night 123 | ẢO ẢNH tại Las Vegas – Paris Videopublished: 2017-07-19 03:38:04

Trung Tâm Thúy Nga chân thành cảm tạ khán giả khắp nơi đã cho 2 suất diễn thu hình Paris By Night 123 “Ảo Ảnh” tại Las Vegas thành công thật tốt đẹp!! Rất cảm động với những tình cảm quý vị đã và đang dành cho TT Thúy Nga.

source

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

4 Comments - Write a Comment

  1. hôi miệng hay quảng cáo quá hôi

    Reply
  2. k có anh ngạn già cùng chị duyên vô . thì ngoài trường vũ ra . chả hay gì cả

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.