Tin vui: Notre Dame De Paris bắt đầu được trùng tu dù mới chỉ nhận được 38 triệu euro ủng hộ – Paris Videopublished: 2019-07-11 22:54:42

Hôm 8 tháng 7 năm 2019, Ðức Tổng Giám Mục Michel Aupetit của Paris cho biết rằng việc khởi công trùng tu Notre Dame De Paris đã bắt đầu dù số tiền thật sự mà các tổ chức chịu trách nhiệm quyên góp được để tài trợ cho việc tu sửa nhà thờ Ðức Bà Paris nhận được chỉ mới lên đến 38 triệu euro.

source

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.